- bouppteckning PDF Skriv ut
Bouppteckning

En viktig del i en boutredning är upprättandet av bouppteckning i vilken den avlidnes samtliga tillgångar och skulder antecknas och värderas till marknadsvärden vilket bör ske med stor omsorg för att undvika konflikter mellan dödsbodelägare inför arvsskiftet.


Innan arvsskatten avskaffades i slutet av 2004 hade även staten ett intresse av att bouppteckningen upprättades på ett korrekt sätt eftersom denna då låg till grund för beräkning av arvsskatten. Även om arvsskatten numera har spelat ut sin roll är man dock enligt lag fortfarande skyldig att upprätta bouppteckning eftersom den visar vilka som är arvingar till den avlidne samt eventuella efterarvingar till den avlidnes tidigare avlidne make/maka/partner respektive testamentstagare till dem alla.