- Löpande redovisning och bokslut PDF Skriv ut
Löpande redovisning och bokslut

Ett redovisningsuppdrag innebär inte bara att ha kunskap om hur man upprättar en grundbokföring utan även att kunna sammanfatta företagets affärshändelser i ett årsbokslut som visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och resultatet av verksamheten under räkenskapsåret. Till detta kommer även den årsredovisning som alla aktiebolag måste upprätta och lämna in till Bolagsverket.


Ett sådant uppdrag förutsätter givetvis hög kunskapsnivå hos redovisningsbyrån som skall behärska grundläggande bokslutsteknik och ha mycket goda kunskaper om gällande skattelagstiftning. En god branschkunskap inom kundens verksamhetsområde är också en värdefull tillgång.


Kontakta oss oavsett om du behöver hjälp med såväl bokföring som bokslut eller om du föredrar att själv sköta den löpande redovisningen.