- deklarationer och skatterådgivning PDF Skriv ut
Deklarationshjälp

Uppgifterna i en bolagsdeklaration utgår i huvudsak från det bokslut företaget upprättat och brukar därför kräva en förhållandevis liten arbetsinsats. För ägare av enskild firma, handelsbolagsdelägare och aktiebolagsdelägare ställs dessutom kravet att man upprättar en särskild företagsbilaga som skall medfölja den förtryckta deklarationen till Skatteverket.


Oavsett i vilken bolagsform som företaget driver sin verksamhet, har de alla det gemensamt att det krävs goda skattekunskaper för att på bästa sätt lindra företagarens personliga beskattning. Detta gäller i synnerhet bilagor till handelsbolags- och aktiebolagsdelägare som kan tjäna in många skattekronor på att anlita en bra rådgivare.


Även privatpersoner som sålt en bostadsrätt, fastighet eller värdepapper kan behöva hjälp att redovisa försäljningen korrekt till Skatteverket för att undvika den straffskatt som ibland påförs på grund av felaktigt avdragsyrkande.


Skatterådgivning och skatteplanering

Såväl företag som privatpersoner behöver inte bara hjälp med sina deklarationer utan även möjlighet att ställa frågor om vilka avdragsmöjligheter som skattelagstiftningen tillåter. En noggrann skatteplanering kan dessutom bidra till att sänka skattekostnaderna högst väsentligt.


Om Skatteverket avslår ett avdragsyrkande får Du givetvis hjälp att driva ärendet vidare i landets skattedomstolar. I försäkringsbolagens ansvarsförsäkringar ingår ofta ett åtagande att bekosta en stor del av företagets utlägg vid skattetvister även om företaget förlorar, men dessutom finns möjligheten att få ersättning av staten om företaget vinner målet.