- bolagsrätt (alla företagsformer) PDF Skriv ut
Bolagsrätt

Många företagare saknar de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna ta ställning till vilken företagsform som passar dem bäst. Tyvärr ställs frågan på sin spets först den dag då problem av olika slag uppstår och man tvingas ta konsekvenserna av sitt val av företagsform.


Det finns därför all anledning att snarast möjligt informera sig om såväl det personliga ansvaret för företagets skulder som de skattekonsekvenser valet av företagsform medför. Har man dessutom valt att driva företag i samarbete med en eller flera kompanjoner finns det även andra starka skäl att noggrant informera sig om de regler som gäller för de olika företagsformerna. Se närmare under rubriken kompanjons och aktieägaravtal.