- testamente Skriv ut
Testamente

Alltför många människor undviker att ta ställning till vad som händer deras egendom den dag de avlider. Man överlåter åt den s.k. legala arvsordningen att fördela de efterlämnade tillgångarna även om resultatet blir annorlunda än man hade önskat.


Genom att upprätta testamente får Du både en god inblick i de legala arvsreglerna och tillfälle till eftertanke vilka Du helst vill överlåta Din kvarlåtenskap till. Fördelen med testamente är att man med få undantag kan avvika från lagens regler vilket ger närmast obegränsade möjligheter att bestämma över sin kvarlåtenskap.


Ett skäl kan vara att man av rättviseskäl vill fördela egendomen annorlunda och även att skriva in eventuella villkor om att egendomen skall vara mottagarens enskilda egendom.